Luân Tâm

Ăn Tết Ở Nhà

"Tháng giêng ăn tết ở nhà "
Cho em dài tóc trắng da hồng tình
Ru thương dỗ nhớ xiêu đình
Cho anh yêu dấu môi nhìn mắt ngây

Lên suối gió xuống sông mây
Về quê hương áo em đầy hồn thơ
Một mai trong vết bụi mờ
Vẫn hoa mưa bướm mộng chờ hoá thân

Phù du phù thủy phù vân
Mặc kinh mặc kệ mặc gần mặc xa
Thương ca tình ca hoan ca
Trong nhau xuân thắm tươi hòa nhịp yêu

Nâng niu chắt chiu nuông chìu
Giường trăng gối gió chăn điều sao hôm
Sao mai mối mật gối ôm
Tết mềm tết ấm tết thơm tết hoài

Tết mê tết tỉnh tết say
Tết trong mưa ngọt tết ngoài nắng thơm
Em ơi không cạn không mòn
Anh ơi thơ hứng môi son giao thừa…

MD.01/06/13
LuânTâm

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 2 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Ăn Tết Ở Nhà"