Nguyễn Văn Phú

Tết Việt Ở Paris

Giáp Thìn, tết ở xa quê
Hôm nay người Việt cùng về Pa-Ri (Paris)
Những người xa lắm, vẫn đi.
Vài trăm cây số, có khi lại gần !

Mỗi năm tết chỉ một lần
Lâu rồi cách mặt, nay cần gặp nhau
Kể gì người trước kẻ sau
Dù xa, xa mấy, gật đầu đến ngay.

«Chương trình Tết» kín cả ngày,
Suốt chiều đến hết đêm nay «giao thừa»
Paris «Tết sớm» ngộ ghê,
Quầy hàng ăn tết ê hề, mấy gian.

Người mua kẻ bán rộn ràng
Tiếng chào hỏi, cứ râm ran một vùng
Ông bà, con cháu đi cùng,
Gặp nhau tay bắt mặt mừng thật vui.

Bấy lâu dùng tiếng xứ người
Hôm nay tiếng Việt, nói cười thỏa thuê
Ngỡ rằng ở giữa làng quê
Bao năm cách trở, nay về đoàn viên.

Việt Nam đất mẹ dịu hiền
Cho con cháu ở mọi miền nhớ thương
Dù không trên đất quê hương
Ở xa xôi, Tết tìm «đường thăm quê».

Nguyễn văn Phú
Paris, 3/2/2024

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Tết Việt Ở Paris"