Ngã Du Tử

Với Dòng Sông Cũ
Ngày trở lại thăm dòng sông dĩ vãng
ánh trăng xưa không còn nữa bao giờ
đành ôn lại tháng năm tình xa ngái
có em tôi mỗi tối ngóng trông chờ

Chỉ mây gió với dòng sông bát ngát
mà cơ hồ như thần thoại lên ngôi
và bỗng nhớ vầng trăng ngày tha thiết
có bóng em dung dẻ phía bên trời

Như định mệnh cắt ngang dòng sông cũ
lời tình xưa tắt nhịp thuở vừa yêu
rời quá khứ như dòng sông để nhớ
mắt trần gian còn đọng bóng yêu kiều

Và em ạ mỗi lằn ranh quá khứ
cũng băn khoăn dẫu xa cách nghìn trùng
ngày trở lại tim chợt vàng thao thức
kỷ niệm xưa còn ngan ngát hương rừng

NGÃ DU TỬ/SG

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Với Dòng Sông Cũ"