Tú_Yên

Nhớ Ba!


Nhớ Ba!
Con viết bài thơ mới
Gửi chút tâm tư - chút nỗi niềm
rưng rưng. Đã mấy mùa thay đổi
Mơ ước tương phùng luôn nhói tim

Nhớ Ba!
Con trải lòng ra giấy
Thi tứ buồn thiu, chữ chẳng vần
Mong sao như sóng, như ghềnh đá
Muôn đời không gợn chút bâng khuâng.

Nhớ Ba!
Con viết...(mà không viết)
Bởi cả tâm can cứ rối bời
Lao xao - chiếc lá như thầm nói
Nói gì?
Con chẳng biết - Ba ơi!

Nhớ Ba!
...lẩm cẩm?
Thì ra thế
Câu_chữ lung tung
Ý lạc đề
Có vơi không nhỉ - niềm mong ngóng?
Ba ở nơi đâu?
Mãi chẳng về!

Tú_Yên
(01-03-2013)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Ba!"