Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên
Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 4 / 43
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ôi... đã quá...
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Ôi... đã quá...
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1499 Lần.
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 52 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thèm khát
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Thèm khát
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1783 Lần.
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Say giấc 2
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Say giấc 2
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 833 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Say giấc
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Say giấc
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 711 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tìm mồi
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Tìm mồi
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 630 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đói
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Đói
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 657 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bụng rỗng... mồm to
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Bụng rỗng... mồm to
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 538 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiến lơi phẩm
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Chiến lơi phẩm
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 523 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vị ngọt đầu xuân
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Vị ngọt đầu xuân
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 712 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tinh khiết
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Tinh khiết
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 563 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thưởng xuan
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Thưởng xuan
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 747 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hy vọng
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Hy vọng
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 458 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bẽn lẽn
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Bẽn lẽn
  Tác giả: Duymy
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 422 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mùa xuân nói với em điều gì?
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Mùa xuân nói với em điều gì?
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 789 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: Lời thì thầm của mùa xuân
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Lời thì thầm của mùa xuân
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 789 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xuân của lứa đôi
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Xuân của lứa đôi
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 514 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sắc màu mùa xuân
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Sắc màu mùa xuân
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 511 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trừơng tồn
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Trừơng tồn
  Tác giả: Lá Chanh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 374 Lần.