PEARL

Nắng Tháng Tư
Than ôi! Cái nắng tháng Tư
Uống cạn nước ruộng, hâm nhừ chân Ngô
Lất lây mầm cải mới nhô
Say cơn sốc nhiệt đọt khô lặt lìa.

Cá tôm trốn hết dưới đìa
Sông nổi bọt trắng nắng ria cành bần
Đò câu lờ lững tần ngần
Quay về lại ngại xa - gần phí công.

Nắng dát vàng trên tầng không
Thả từng chùm xuống ngõ trong lối ngoài
Con Mực thè lưỡi nằm soài
Bà đưa cháu ngủ - mệt nhoài điệu ru.

Ông ngồi - dáng vẻ hiền nhu
Giơ tay vuốt sợi râu - như trách thầm
Thời tiết khắc nghiệt - nắng hầm
Lẽ ra có thể mưa dầm - đó đây.

Nắng ơi! Có biết có hay
Bao người mệt lã - quắt quay, nắng à!
Ước gì mưa xuống trung hòa
Cái nắng trái nết - muôn nhà hân hoan.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Nắng Tháng Tư"