Nguyên Thạch

Tháng Tư
Tháng Tư năm nay, vắng tiếng chim quốc quốc
Chiều Cao nguyên, mưa lất phất… thật buồn
Vùng trời cao, mây buông phủ núi
Ôm hồn ai, mắt biếc sầu tuôn.

Triền đồi vắng, hoa cà phê nở trắng
Sao anh không về hái đóa tặng tóc em?
Sao đành bỏ mặc ai dài nỗi đợi?
Niềm cô đơn, rũ bóng chiếc bên rèm.

Tháng Tư hỡi, người đi còn trở lại?
Thăm núi rừng hoang thẳm mù sâu
Quên hay nhớ cô em miền sơn cước?
Có còn thương đôi má ửng tóc nâu?


Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Tháng Tư"