Nguyễn Hiền Nhân

Chuyện Tình Mùa Hạ 1975
Em còn nhớ chuyện chúng mình ngày đó
Vào hạ ve kêu phượng nở sắc hồng
Anh gom thương nhớ rụt rè bày tỏ
Nối tiếp đêm dài khắc khoải ngóng trông

Lời ong bướm cứ đi vào khoảng trống
Giả bộ thơ ngây em chẳng hiểu gì
Ẩn ý gần xa...bóng gió tình si
Người đẹp nhận rồi hỏng chịu trả lời

Đại học chào mừng tình vẫn nổi trôi
Giảng đường khoa Luật chỗ ngồi giành sẵn
Chỉ mình anh bến hẹn hò thờ thẩn
Cây sầu đông rụng dần lá đơn côi

Mùa hè đỏ lửa Đông Tây biến đổi
Vòng xoáy cuộc tình xứ lạ em đi
Khung trời kỷ niệm mộng mị phân ly
Lúc gặp nhau đều đầu bạc gối mỏi

Chênh vênh xuôi ngược đôi miền sáng tối
Bao nhiêu dâu bể trôi dòng thời gian
Duyên nợ ban đầu hai đứa dở dang
Lòng còn khuất tất đong đầy dấu hỏi?

Nguyễn Hiền Nhân

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Chuyện Tình Mùa Hạ 1975"