Cao Nguyên

Mùa Tết
mùa Tết mà thơm mùi gió biển
phải em vừa nhắc đến Nha Trang
lòng chợt rộn mừng theo cánh én
bay rợp trời xanh khoe dáng Xuân
mùa Tết mà rưng cay khoé mắt
phải anh vừa nhắc chuyện Mậu Thân
Huế chít khăn sô buồn thảm đất
mưa phùn phủ trắng mộ đời hoang
mỗi độ Xuân về thêm cuộc hẹn
gặp gỡ thân quen giữa Sài Gòn
đâu hay còn mãi hong mùi Tết
trong dòng hồi tưởng nhớ Quê Hương
chẳng lẽ Xuân về không nhắc Tết
mà nhắc lòng đau cả mất, còn
mỗi góc trời xa nhìn Đất Mẹ
nghĩa nặng Quê Cha thấm tận hồn!
Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 1 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Mùa Tết"