Viễn Phương

Góc Trời Dĩ Vãng
(Gửi nàng áo tím xưa)
 
Chiều tàn lặng lẽ kéo thời gian
Về góc trời xưa chốn hẹn nàng
Hương lửa ba sinh đồng thệ ước
Đâu ngờ tiền định mối tình ngang

Con đường kỹ niệm vắng đìu hiu
Giăng mắc sương mây gợi nhớ nhiều
Ôm mảnh yêu thương tình dẫu chết
Trông vời lối mộng bến cô liêu

Cố nhân ơi hỡi!-biết tìm đâu?
Trời đất mênh mông gió lộng sầu
Dõi ánh hoàng hôn đời ngả bóng
Sợ buồn quanh quẩn suốt canh thâu

Đường về cát bụi bước đơn côi
Mái tóc xuân xanh bạc trắng rồi
Áo tím ngàn thu vào dĩ vãng
Ân tình cạn lẽ thế thì thôi!.

Viễn Phương

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Góc Trời Dĩ Vãng"