Cạn Nguồn

Hỏi Tình…


Hạ về tô xanh cỏ
Thu đến góp lá vàng
Hỏi tình… thơ ngây đó
Bao mùa đã sang trang
 
Hỏi tình… thu thắp nắng
Đủ rực lối yêu chưa
Hôm qua ta trở lại
San ga vắng kẻ chờ
 
Hỏi tình… con đường cũ
Còn không dấu hẹn hò
Qua bao mùa thu vắng 
Hẹn ước hẳn tàn tro
 
Hỏi tình… tơ tình cũ
Còn bao mối ngổn ngang
Đêm nao ngồi đếm lại
Nhiều như lá thu vàng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Hỏi Tình…"