Rạn San Hô Cá Heo

Đạo diễn: Keith Scholey
Diễn Viên Chính:

Dolphin Reef

Nhà làm phim Keith Scholey theo chân một con cá heo 3 tuổi và mẹ của nó gần quần đảo Polynesia ở Thái Bình Dương. 


Nguồn: internet
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 30 tháng 1 năm 2024

Bình luận về Phim "Rạn San Hô Cá Heo"