Việt Nam Thiên Lịch Sử Truyền Hình

Tập 1: Cội Rễ Của Cuộc Chiến
Đạo diễn: Judith Vecchione
Diễn Viên Chính:

Bức hình đánh dấu cho việc chấm dứt cuộc chiến

còn thiếu tập sáu sẽ được bổ sung sau


Nguồn: youtube
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Phim "Việt Nam Thiên Lịch Sử Truyền Hình"