Nhạc Sĩ:
Ngô thụy Miên
Trình Bày:
Trần Thái Hòa & Thanh Hà
Niệm khúc cuối

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
http://lilacblog.files.wordpress.com/2012/07/tran-thai-hoa-thanh-ha-niem-khuc-cuoi.mp3

Nguồn: Tố Tâm
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Niệm khúc cuối"