Nhạc Sĩ:
Nguyễn Đình Phùng
Thơ Nguyệt Trầm
Trình Bày:
Tân Thịnh
Mai Này Ai Đưa

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
Thơ Lời: Nguyệt Trầm 


Mai này ai đưa
Giọt sương năm cũ
Một giòng sông mưa
Trôi theo gió mùa

Bàn tay ai mở
Đón giọt tình đau
Bàn tay ai khép
Trói chặt đời nhau

Sương rơi trên lá
Sương rơi trên hoa
Sương mờ nắng sớm
Sương tan sa mù

Xin một bước chân
Xin một rừng chờ
Xin đời bâng khuâng
Xin tình nguyên sơ

Mai này ai đến
Không còn dấu xưa
Mai này ai đưa
Tình đã võ vàng

Bàn tay đã khép
Tình mãi bàng hoàng
Không còn vết tích
Sương khói đời nhau

Mai này ai đến
Mai này ai đưa
Đâu rồi tình xưa
Mai này ai đưa

Nguồn: Nguyễn Đình Phùng - VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2015

Bình luận về bản nhạc "Mai Này Ai Đưa"