CSL

Một chút thôi


 
Người về chốn cũ cho ta gửi
Một chút niềm riêng thưở dại khờ
Năm tháng trôi qua đời thật khẽ
Trái tim già cỗi đã hoang sơ
 
Nhờ mây chuyển đến mùa yêu dấu
Một chút mưa rơi trên lối xưa
Kỷ niệm hôm nào em đứng đợi
Bóng chiều hòa lẫn bóng ai chưa
 
Ta đem nắng gói vào trong gió
Một chút hương xuân ấm cuối trời
Dẫu giấc mơ mình không trọn vẹn
Ân tình vẫn thắm mộng lên ngôi
 
12/04/2007

Được bạn: HB 18.04.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một chút thôi"