Viễn Phương

Hồn Thơ

Hồn Thơ
Hồn thơ đây, đã về đây
Trong từng nét bút ngất ngây hương lòng
Cung sầu vang tiếng thương mong
Điệu buồn dang dỡ tình trong ưu phiền
Đêm về gối chiếc tình riêng
Hồn thơ hội ngộ thỏa niềm ước mơ
Một trời hư ảo hoang sơ
Áng tình thơ kết đôi bờ xa xăm
Người từ bến đợi trăm năm
qua cầu giao cảm tri âm kết tình
Nét ngà thon thả đoan trinh
Hồn thơ ẩn hiện trong hình dáng thơ
Viễn Phương

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hồn Thơ"