CSL

CHỚM ĐÔNG

Thu tàn đông chớm lạnh lùng chưa
Buốt cả đời ai trong gió mưa
Lối cũ nhà xưa bên thềm vắng
Còn nghe gió thoảng chút âm thừa

Êm êm khe khẽ vọng trong lòng
Một tiếng đàn đêm gợi nhớ trông
Góc phố trời khuya sương thấm lạnh
Người về phương ấy có buồn mong..

16/11/2015

 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "CHỚM ĐÔNG"