CSL

Lạc Lõng


Mới mùa thu, thoắt vào đông
Tôi về tìm lại bóng hồng ngày nao
Hơn năm, sóng gió ba đào
Con thuyền không bến nghiêng chao dập dềnh

Cũng đành khi vắng bặt tin
Nhiều năm quen những biết hình, nhớ tên
Phải chăng người đã tìm quên
Xây lâu đài cát ở trên cõi trần..

Rồi tàn đông, sẽ vào xuân
Thời gian vẫn mãi xoay vần thế thôi
Tần ngần chốn cũ mình tôi
Còn em thất lạc phương trời nào đây?

16/11/2015
CSL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Lạc Lõng"