Nguyễn Văn Thái

Hương Tím


Câu khoán thủ:
Nhớ một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Yêu Anh, em đợi mãi
Giờ vẫn chưa lấy chồng


Thơ Nguyễn Quỳnh Nga

*
NHỚ thuở xuân xanh mượt dáng kiều
MỘT bông đồng nội tuổi vào yêu
MÙA lên phơi phới tươi hồng thắm
HOA tỏa sắc hương ngát sớm chiều


CẢI mướt làn mây nhuộm mát đồng
NỞ ngồng đùa sóng rộn triền sông
VÀNG lên ấp ủ mùa thu nhớ
TRÊN cánh phượng mơ dệt ánh hồng


BẾN cội, bằng lăng tím nhuộm mùa
SÔNG tình lắng đọng bóng người xưa
YÊU thương hóa đá tầm cao vọng
ANH cứ biệt li... quyện đất dừa*


EM chải tóc mây mỗi sớm mai
ĐỢI xuân mùa tới đẹp duyên hài
MÃI chờ cánh nhạn… thinh không vắng
GIỜ cải úa vàng, quyết một hai!


VẪN dải đồng quê cải biếc ngàn
CHƯA từng hội ngộ, dặm quan san
LẤY câu vàng đá nguyền tâm khảm
CHỒNG chất nắng mưa gánh, lạc đàn.
.
Nguyễn Văn Thái
11-5-2023

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Hương Tím"