Phạm Tú Uyên

ĐÊM BUỒN NGHE CHUÔNG BÁT NHÃ


Nếu là Thi sĩ
Tôi sẽ viết rằng
Cheo Reo(*) sương phủ khói giăng
Những đêm trời sáng ngỡ rằng thiên thai.
 
Nếu là Thi sĩ
Tôi dùng lời thơ
Trải lên cảnh đẹp vô bờ
Của miền sơn cước mộng mơ thật nhiều.
 
Nếu là Thi sĩ
Tôi dùng bút thép
Vạch lên trên đá
Mấy chữ Quê hương
Quê tôi có Thung Lũng Hồng(*)
Dưới chân suối chảy như rồng vẫy đuôi
Nền trời từng cụm mây trôi
Lẵng lơ với gió như mời trăng lên.
 
Rồi có một đêm
Rằm về ngự trị
Mây thôi cười đùa
Suối thôi rót rượu
Chim thôi hót ca
Hồi chuông Bát Nhã ngân nga
Đong đưa trong gió xa xa vọng về.
 
      Phạm Tú Uyên
 
(*) Những địa danh ở TX. Ayunpa, Gia Lai.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "ĐÊM BUỒN NGHE CHUÔNG BÁT NHÃ"