PEARL

Hồn Thiên Sông Núi


Hào hùng truyền thống dân tộc ta
Hơn bốn nghìn năm trải gấm hoa
Đất nước vươn mình cao lớn hẳn
Ngang tầm bè bạn khắp gần xa.

Việt Nam …hai tiếng gọi thân thương
Canh cánh bên lòng kẻ tha phương
Khắc khoải từng cơn sầu viễn xứ
Mong ngày trở lại chốn cố hương.

Dẫu có đi đâu khắp địa cầu
Năm châu , bốn biển , mạnh , sang giàu
Quê nhà sỏi đá , đầy cát, sạn
Vẫn đẹp hơn nhiều trong mắt nâu.

Truyền thống bao đời luôn khắc sâu
Con Rồng , cháu Lạc ngẩng cao đầu
Sắc áo , màu cờ tươi roi rói
Trải mấy can qua chẳng phai màu.

Quốc giỗ mùng mười tiết tháng ba
Hương đăng trà quả cúng ông bà
Tưởng nhớ vua Hùng , công lập quốc
Các bậc hiền nhân giữ nước nhà.

Nương theo hương khói bay la đà
Hồn thiêng sông núi loang tỏa xa
Như nhắc cháu con là dân Việt
Chớ quên nguồn cội , nước non nhà .

PEARL

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Hồn Thiên Sông Núi"