Nguyễn Trung

sương xuân
long lanh giọt nước đậu cành
mù sương xuân sớm, ướt nhành nụ xanh
trời âm u, gió mịn màng
hoa còn quyến luyến chưa đành rời xa

đầu xuân ở Virginia
sương mù dày phủ, mờ xa đất trời
cỏ còn bàng bạc nằm chờ
hoa mầm đang nhắn đợi người ra thăm
Nguyễn Trung

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "sương xuân"