Tác Giả: DuyMy

30 Tác Phẩm, Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 88 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiều Xuân Hạnh Phúc
  Tác giả: DuyMy
  Tên ảnh: Chiều Xuân Hạnh Phúc
  Thể loại: Ảnh Thành Viên VNTQ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2581 Lần.


  Đã có: 41 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiều hồ Lak
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Chiều hồ Lak
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2536 Lần.


  Đã có: 72 người nhận xét.
  Tên ảnh: - * -
  Tác giả: DuyMy
  Tên ảnh: - * -
  Thể loại: Ảnh Thành Viên VNTQ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2090 Lần.
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 52 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thèm khát
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Thèm khát
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1783 Lần.
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ôi... đã quá...
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Ôi... đã quá...
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1499 Lần.
  Hồ Lak, Buôn mê Thuột

  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiều trên hồ
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Chiều trên hồ
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1219 Lần.
  Cắm sào chờ đợi mỏi mòn Bóng chim, tăm cá biết còn gặp không?

  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phai tàn
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Phai tàn
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1125 Lần.
  Hồ Lak, Buôn mê Thuột

  Đã có: 30 người nhận xét.
  Tên ảnh: Binh minh trên hồ Lak
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Binh minh trên hồ Lak
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 904 Lần.


  Đã có: 50 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chào Buổi Sáng
  Tác giả: DuyMy
  Tên ảnh: Chào Buổi Sáng
  Thể loại: Ảnh Thành Viên VNTQ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 898 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mắt Trẻ Thơ
  Tác giả: DuyMy
  Tên ảnh: Mắt Trẻ Thơ
  Thể loại: Ảnh Thành Viên VNTQ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 889 Lần.
  Thiên thần

  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bé
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Bé
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 864 Lần.
  Cùng với thể loai Close Up nhưng Tác giả thể hiện theo phong cách mới và sống động. Cám ơn Tác giả Duymy!

  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Say giấc 2
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Say giấc 2
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 833 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thưởng xuan
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Thưởng xuan
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 747 Lần.
  Ong rừng Nam cát tiên Macro

  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ong Xanh
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Ong Xanh
  Thể loại: Ảnh Động Vật
  Nhận xét:
  Lượt xem: 731 Lần.
  Macro là một thể loai khó trong nhiếp ảnh. Ngoài đòi hỏi về Kỹ thuật, trình độ và phương tiện cần thiết. Người chụp còn phải có lòng đam mê, kiên trì và kinh nghiệm. Phòng ảnh xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh Macro của tác giả Duymy. Một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu VN về thể loại này.

  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vị ngọt đầu xuân
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Vị ngọt đầu xuân
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 712 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Say giấc
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Say giấc
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 711 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đói
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Đói
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 657 Lần.
  Tiếp theo loat ảnh Closup vè thiên nhiên của Duymy

  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tìm mồi
  Tác giả: Duymy
  Tên ảnh: Tìm mồi
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 630 Lần.

1 2