Nguyên Thạch

ĐÂU BÓNG NGƯỜI XƯA
Tôi trở về đây bến tiêu tương
Tháp buồn, đâu hỡi bóng Chiêm nương
Rêu phong rũ úa đêm nguyệt vọng
Nhạc vẳng nghêu ngao khúc nghê thường.

Đường lên dốc đá nghe thu thảo
Hát điệu tình ca ru nguyệt cầm
Mênh mông hương ngát đêm dạo khúc
Như thuở Hàn yêu dáng Mộng Cầm.

Ký ức gọi tôi mãi không thôi
Nhớ xưa tình cạn chén giao bôi
Tiễn tôi người tặng thanh kiếm bạc
Ẩn vật vua Chiêm giữ lấy ngôi.

Ta mãi lưu vong vạn nẻo đời
Tủi phận thân ta bạc kiếp trời
Thành xưa vách cũ rêu phủ kín
Ta khóc niềm đau một kiếp hời.

Nguyên Thạch

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "ĐÂU BÓNG NGƯỜI XƯA"