Cố Quận

Thuyền Câu Và Lão Ngư


Thuyền câu ta một chiếc
Giữa dòng thu giá băng
Lá in làn nước biếc
Cánh vừa sa...cánh thăng

Thuyền câu ta thả dây
Tay rượu chén cuộc gầy
Dưới trời sương khói nhạt
Và nắng gió mùa vây

Thuyền câu một chiếc neo

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Thuyền Câu Và Lão Ngư"