Nguyễn Văn Thái

Hương Tháng Ba
Vườn xuân hoa Bưởi nở rồi
Mưa xuân ấm áp bung chồi hương đưa

Mây bay trắng muốt bông Sưa
Mong manh trước gió cánh thưa níu ngày
 
Núi rừng rộn cánh Ban lay
Long lanh rợp bóng bướm cài rung rinh
 
Tơ hồng quấn quýt nắng duyên
Nhành Xoan hoa tím chim quyên gọi bầy
 
Mộc Miên thắp lửa rực trời
Hè đang ngấp nghé… bồi hồi nàng Bân
 
Rét hồi chót chét cuối xuân
Hương yêu dệt ấm tình chân chất tình
 
Tháng Ba mầm sống nở bừng!
 
1-3-2023/2847
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Hương Tháng Ba"