Nguyên Thạch

Giọt mưa thu - 2


 


Mưa thu tí tách trên cành
Mưa chi cho khóm lá xanh hóa vàng
Thu xưa, em bước sang ngang
Để nay thu cũng chuyển vàng hồn tôi.

Thu xa thảm lá bên đồi
Bài thơ còn ấm chỗ ngồi hai ta?
Thu nay, bóng ngã thu tà
Góc đồi năm cũ, người xa muôn trùng.

Chiều thu bóng ngã mông lung
Mây thu bàng bạc chập chùng niềm riêng
Người ơi, nơi ấy bình yên?
Hồn tôi như lá, muộn phiền ưu tư.

Nguyên Thạch

Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 10 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Giọt mưa thu - 2"