Yên Sơn

VỀ ATLANTA LẠI NHỚ NGƯỜI
Anh đang như chim bay về vùng biển
Phải chi cùng em chắp cánh chung đôi
Tình rất buồn vì mỗi đứa một nơi
Ngày hạnh ngộ cứ mù tăm biền biệt

Dấu yêu ơi, anh nhớ em tha thiết
Ngày tương tư, đêm mộng huyễn, mơ hoang
Xuân đã qua và mùa hạ sẽ tàn
Anh sốt ruột… thời gian qua như biến


Fly to Atlanta Missing You

I’m like a bird flying toward the sea
Wishing you were here with me
Our love is so sad since most of the time we’re separated
The day of rejoicing seems never to come

Oh my darling, I miss you so much
Lovesick in days, wild dreams nightly
Spring has already gone and summer will be as such
I’m impatient… time passes by like crazy

 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "VỀ ATLANTA LẠI NHỚ NGƯỜI"