Nguyễn Ngoạt

Mưa Đầu Tháng 10Thu vừa quay gót ra đi
Cơn mưa đầu tháng nhắn gì hỡi em?
Gió lùa giọt nhớ vào tim
Mây qua chốn cũ im lìm đợi trăng

Ta nhìn từng rảnh vết hằn
Cày sâu tâm trạng ăn năn một thời
Cơn mưa xưa cũ cạn lời
Mất em vì tính hay hời hợt yêu

Ta đón mưa cũng đã nhiều
Tháng mười vẫn gợi bao nhiêu dấu tình
Lão niên nhìn lại tim mình
Vẫn còn rõ nét bóng hình cố nhân

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Mưa Đầu Tháng 10"