Nguyễn Quốc Văn

An Giang Xứ
Kia sông Hậu
Đây Trà Sư
Hoang sơ
Vương vấn hoang vu rừng tràm

Đất phương Nam,
Nước An Giang
Nơi Bà Chúa Xứ
Nuôi dân miệt vườn

Thoại Ngọc Hầu
Thiên Hộ Dương
Dòng kênh Vĩnh Tế
Con đường vì dân

Long Xuyên xa
Bỗng hóa gần
Núi sông
Màu mắt tần ngần lúa xanh...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "An Giang Xứ"