Sinh tồn nơi thiên đường- Câu chuyện gia đình động vật

Đạo diễn: Netfix
Diễn Viên Chính:

Surviving Paradise: A Family Tale 

Phim này tập trung vào cuộc sống hoang dã của các loài động vật, khi mà mùa khô ngày càng trở nên khắc nghiệt ở hoang mạc Kalahari, và bầy đàn chỉ có thể tồn tại nhờ vào sức mạnh của gia đình.


Nguồn: internet
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 30 tháng 1 năm 2024

Bình luận về Phim "Sinh tồn nơi thiên đường- Câu chuyện gia đình động vật"