Bát Đại Thiên Vương

Phần 1
Đạo diễn: đang cập nhật
Diễn Viên Chính: Thiệu Mỹ Kỳ , Triệu Văn Trác , Trần Quốc Bang , Mạc Thiếu Thông , La Huệ Quyên

Cuối đời nhà Thanh, bát quốc liên quân tấn công Bắc Kinh, triều đình kêu gọi những người có khả năng đứng ra cứu quốc trong dầu sôi lửa bỏng. Từ Hy hay tin miền Nam có tên Hoàng Phi Hùng bèn sai Thân Vương xuống Giang Nam mời lên kinh góp sức. Khi tới Bảo Chi Lâm, Thân Vương vô tình trúng chưởng của Hùng, ông ta thấy tức, mời Bát Đại Thiên Vương khiêu chiến Hùng cho hả dạ. Bát Đại Thiên Vương toàn là cao thủ võ lâm, đặc biệt là Chung Hoa Thần Tăng người sách hoạch trong nhóm, đã từng học lén Tẩy Tủy Thần Công, tuyệt học của Thiếu Lâm. Cuối xuân trời mưa bay, Bảo Chi Lâm tràn ngập sát khí, một trận đẫm máu xảy ra tức thì...


Nguồn: fiml4vn
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 13 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Phim "Bát Đại Thiên Vương"