Vũ Thương Giang

Tháng Ba Nhung Nhớ
Hoa Gạo cháy trên đê
Đỏ rực mầu mầu nhung nhớ
Hoa Xoan tim tím nở
Nhắc người xa , người xa…
Lại một mùa tháng Ba
Em không về đúng hẹn
Thương con đò trên bến
Chống sào buồn ngóng trông
Vàng rưng rức Cải ngồng
Ven triền sông mỗi độ
Nhớ chân trần trên cỏ
Em ngày xưa , ngày xưa…
Tháng Ba lất phất mưa
Rét nàng Bân lạnh cóng
Giọt buồn chợt lắng đọng
Giữa chiều Xuân mênh mang.
Hoa Cau vẫn dịu dàng
Cho lòng ai bối rối
Lời thương thầm chẳng nói
Ơi tháng Ba, tháng Ba…
Lời thương thầm chẳng nói
Ơi tháng Ba , tháng Ba
Br. 18/3/2024
Vũ Thương Giang

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Tháng Ba Nhung Nhớ"