Nguyên Thạch

Tháng Ba Ngậm Ngùi


Tự tình dạo khúc ru hời
Tháng Ba song cửa trĩu trời mây giăng
Đêm nay, đêm khuất cung hằng
Tháng Ba tuyết phủ lạc trăng ta buồn...

Không hoa nở, vắng chim muôn
Tháng Ba Bắc cực nỗi buồn vây ta.

Tháng Ba nằm nhớ quê nhà
Xa xăm một dải quan hà đau thương!
Thái Bình chiều ngóng quê hương
Mờ trong sương khói trùng dương đôi bờ.

Tháng Ba đâu những vần thơ?
Tình trong băng giá ngóng chờ hạ sang
Bên nay không có hoa vàng
Đành đem tuyết trắng gởi sang cho người.

Đêm đêm hồn nấc nghẹn lời
Chìm trong tuyết trắng chơi vơi nỗi niềm...
Xa người trở giấc gọi tim
Tháng Ba buồn phận làm chim ngủ vùi.

Nhân gian nào những cuộc vui?
Tháng Ba cô lẻ ngậm ngùi ru ta…

Nguyên Thạch 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Tháng Ba Ngậm Ngùi"