Phạm Tú Uyên

Giọt Buồn Trăm Năm






Xuân xanh ai gọi
Đàn chim vàng anh
Líu lo nắng mới
Ngắm bầu trời xanh.
 
Xuân xanh ai gọi
Trên cành sầu đông
Gió mơn man thổi
Se se cõi lòng.
 
Hạ hồng ai gọi
Chia tay hè về
Có anh trai đợi
Tặng nàng câu thơ.
 
Hạ hồng ai gọi
Ve ngân sân trường
Từ đây, rồi mãi...
Ơi tình vấn vương.
 
Thu vàng ai gọi
Cho nắng thu phai
Có người ngóng đợi
Se lòng heo may.
 
Thu vàng ai gọi
Nỗi nhớ gầy hao
Người xa vời vợi
Đi về phương nao?
 
Đông xám ai gọi
Gợi buồn chiếu chăn
Người đi, còn lại
Lệ buồn trăm năm.
 
Đông xám ai gọi
Cuộc tình hư vô
Cô đơn, mòn mỏi
Se se nấm mồ.
 
    Phạm Tú Uyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Giọt Buồn Trăm Năm"