PEARL

Ơ Kìa 


 


Ơ kìa chiếc lá vàng thu


Cuốn theo cánh gió vi vu ngang trời.


Mây chiều lơ lửng ỡm ờ


Vắt qua triền núi giả vờ khăn voan.


Ơ kìa nắng rụng eo thon


Của người sơn nữ má giòn lên nương.


Bao giờ Ban tím trải đường


Cầu treo mấy nhịp yêu thương bấy tình.


Ơ kìa sóng mắt lung linh


Ánh nhìn lúng liếng , chùng chình chân anh.


Thưa cùng các đấng sinh thành


Mùa trăng sắp tới ngày lành đón dâu.


Ơ kìa Lan trắng cài đầu


Em về bên ấy ngọt ngào duyên ưa.


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Ơ Kìa"