PEARL

Bài Thơ Đêm Trăng

Trăng vô tư trồi lên đỉnh núi
Úp mặt vào dòng  suối trong ngần.
Có cô sơn nữ phân vân
Làm sao múc được vầng trăng nguyên lành.

Trăng mỉm cười long lanh lá cỏ
Hạt sương sa nho nhỏ cuộn tròn
Có anh trai bản còn son
Thổi khèn vang vọng núi non thác ngàn.

Đêm bình yên lang thang dạo gót
Rừng ngủ , chim thôi hót líu lo
Mừng thầm làng bản ấm no
Lòng người mở hội , thơm tho lúa vàng.

Duyên lành nở vội muộn màng
Gieo vần thơ nhỏ, khẽ khàng tiếng ngâm.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Đêm Trăng"