PEARL

Chiếc Bóng Đi Chơi  


Ngày cõng nắng đi chơi
Gió đuổi mây bay mãi
Thảo nguyên như dừng lại
Bóng ngã dài chao nghiêng.

Theo tiếng gọi thiên nhiên
Cỏ đâm chồi biêng biếc
Mặc mưa đi biền biệt
Hoa thắp cành đỏ tươi.

Em dắt bóng lên đồi
Vui cùng đàn bê nhỏ
Bóng dừng trên thảm cỏ
Tiếng dế đàn râm ran.

Ngày trả nắng nhạt vàng
Ông mặt trời ngáy ngủ
Bóng vội vàng tranh thủ
Tan nhanh vào hư không. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Chiếc Bóng Đi Chơi"