Sương Anh

Thêm Một Tháng Tư Buồn
Bốn Chín Năm từ khi sóng thần thổi
Miền Nam Việt phải bảy nổi ba chìm
Người dân hốt hoảng như những bầy chim
Bị vỡ Tổ giật mình bay tản mác

Thời gian tuy cũ nhưng ngày hỗn loạn
Nỗi niềm xưa dường mới xảy ra đây
Từng con đường góc phố giọt lệ cay
Như mưa trút ngập đầy trang sử Việt

Dẫu biết đã qua rồi đừng luyến tiếc
Nhưng mỗi năm Thêm Một Tháng Tư Buồn
Lòng lại nhớ phút tiễn biệt lệ tuôn
Giã từ phố thị gia đình vĩnh viễn

Bụi hồng trần phủ đầy che lấp kín
Chuyện thuở xưa đã mờ mịt chân mây
Chẳng biết sao ký ức vẫn đong đầy
Buồn thương nhớ về... ngày xưa dấu ái!

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2024

Bình luận về Bài thơ "Thêm Một Tháng Tư Buồn"