Hư Vô

ÁO HẠ VÀNG

Em qua bóng đổ hiên ngoài
Đàn chim sáo nhỏ vụt bay cuối ngàn
Giật mình hạ rớt thênh thang
Nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa.
 
Nắng trong veo thấu lụa là
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh
Dù là một thoáng lênh đênh
Đã nghe mùa hạ chảy trên phím đàn.
 
Từ em xõa tóc sang ngang
Hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau
Em mang mùa hạ qua cầu
Ta như khách lạ tìm đâu bóng mình.
 
Bên chồng nắng có lung linh
Để em giấu kín chút tình phôi pha
Còn thương góc phố quê nhà
Vàng em áo hạ , buồn ta mưa về... 
  
Hư Vô

Được bạn: vdn 28.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ÁO HẠ VÀNG"