RĐinh

Tiếng Chuông Giáo Đường


Giáo đường chuông rải tiếng ngân
Gieo trong âm-hưởng bâng-khuâng hồn chiều
Ngõ về xóm đạo đìu-hiu
Hàng cây thưa-thớt liêu-xiêu bên đường
 
Chiều tàn xót lại ánh dương
Cao cao thánh-giá hòang-hôn lập-lòe
Dương gian dẫu mải đam mê
Hồi chuông vang vọng mà nghe lịm hồn
 
RĐinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Chuông Giáo Đường"