Song Nhi

Tim Vừa Trổ Đóa Tàn Phai
Ai hát đó từ miền quá khứ
Giọng xót xa hòa lẫn u hoài
Nửa buông bỏ nửa như níu giữ
Những kỷ niệm đang dần vụt bay
 
Người đã đi vào chiều thu cuối
Chân dẫm lên những chiếc lá vàng
Từ đó mùa nối mùa hờn tủi
Bao năm rồi chẳng thấy xuân sang
 
Phố ngày xưa mãi hoài trông ngóng
Bóng dáng quen một thuở đã từng
Chẳng nhớ nổi bao đêm gió lộng
Sầu vỡ òa nước mắt rưng rưng
 
Ai hát đó lời buồn tha thiết
Phúc âm tình rơi vỡ làm hai
Cuối phương trời người ơi có biết
Tim này vừa trổ đóa tàn phai
 
Song Nhi
June 8, 2023

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Tim Vừa Trổ Đóa Tàn Phai"