Nguyễn Quốc Văn

Bí mật Của Văn ChươngNgười ta bảo thơ ông lạ lắm
Tôi đọc xong không một chút vấn vương
Người ta chê văn ông rối rắm
Tôi lướt nửa trang thấy quá phi thường

Người ta phán ông là đồ bỏ
Tôi lại nghĩ rằng ông chỉ đáng thương
Ông than ông kẻ lạc loài xứ sở
Tôi tin ông mang hồn cốt quê hương

Thơ mình viết mình đọc mình tự sướng
Chỉ mấy vần đủ giải tỏa thế gian
Văn ta viết đọc lên nghe sang sảng
Không kim cương cũng óng ánh bạc vàng

Như thế đó
Dở, hay do người đọc
Phải chăng là
Bí mật của văn chương ?Nguyễn Quốc Văn

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Bí mật Của Văn Chương"