Nguyên Thạch

Còn Trong Gió Lùa
Se se mấy ngọn gió đồng
măn tay gở mái tóc bồng chân mây
sợi dài sợi ngắn vụn tay
lạc đường thêm rối, tóc dày đa đoan.

Hoài xưa niệm cũ vẫn còn
mình tôi đếm bước lối mòn viễn du
người xưa biền biệt xa mù
hạt rơi phiến đá như ru nỗi buồn
 
nhớ người mây trĩu hạt tuôn
tháng năm dài mãi nỗi buồn mênh mông
người xưa cuốn hút bên chồng
tóc xưa giờ chỉ còn trong gió lùa.

Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Còn Trong Gió Lùa"