Nguyễn Chu Nhạc

Mưa Dầm
Lâu rồi lại có mưa dầm
về gần bỗng lại lặng thầm nhớ xa...

Mưa như xui nhớ quê nhà
tường thâm mái rạ đã là ngày xưa,
tương cà, mắm muối, rau dưa
lót lòng cái thuở ta chưa có gì,

Ngày qua đi, tháng qua đi,
đất trời cũng đã thiên di bao mùa,
đồng đã chật, người đâu thưa,
nếp quê giờ đã khác xưa rất nhiều,

Mưa dầm cũng chẳng buồn xiêu,
lạnh vừa cho thỏa cô liêu bấy chầy,
vẫn đây, bóng dáng hao gầy
mẹ ta lụi cụi những ngày xa xưa...

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Mưa Dầm"