Luân tâm

MẸ VỀ ĐẤT ĐÁ ĐƠM HOA
Mẹ về đất đá đơm hoa
Mưa thơm nắng ngọt tình ca tiên rồng
Âm thầm dời núi đào sông
Phù sa nước ngọt xuân hồng nên thơ

Mẹ về hôn con mộng mơ
Ru thương dỗ nhớ vô bờ bình an
Tóc huệ trắng gót sen vàng
Dâng hương nhóm lửa thiên đàng trong ta

Mẹ về quốc ngữ thăng hoa
Ca dao cổ tích mặn mà chim quyên
Chắt chiu bếp ấm nhà êm
Che mưa che nắng gió thêm mát lòng

Mẹ về nguồn sữa mật trong
Mớm câu lục bát ròng ròng thiên hương
Phù sa xoá hết tang thương
Thanh cao đức trọng thiên đường đức tin

Mẹ về đơn sơ văn minh
Đội trời đạp đất quê mình thăng hoa
Chân kinh vá áo quốc ca
Hồn thiêng sông núi giữ nhà diệt gian

Mẹ về giặc rã cướp tan
Anh thư tuấn kiệt dạo đàn nghĩa nhân
Nâng niu núm ruột thương thân
Tay tiên mắt phật hồng ân dịu hiền

Mẹ về con cháu bình yên
Thuyền hoa xe cưới dâu tiên rể thần
Cành nam việt điểu hội xuân
Bướm hoa chúc thọ múa lân xông nhà

Mẹ về gieo giống tinh hoa
Rừng thương núi nhớ ơn cha ông mình
Trăng thanh gió mát hữu tình
Hồn quê hương áo giữ gìn thơ ngây...

MD.06/06/13
LuânTâm

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "MẸ VỀ ĐẤT ĐÁ ĐƠM HOA"