Hoa Tím Xưa

Bến Nước Em Qua.
Trời xanh mây trắng nắng tràn
cho tim ủ lửa khẽ khàng bên song
từ hôm gặp gỡ bến sông
chân đi lòng ở nửa trông nửa ngờ
 
vườn thưa hỏi lá bao giờ
cánh chim bay đậu hững hờ sao đang
hương cau mơ thoáng rộn ràng
không say cũng đổ không mang cũng cầm
 
hồng hoa mới trổ lá mầm
chờ mươi hôm nữa ngang tầm bướm bay
mới xa chừng độ dăm ngày
tưởng quen mà lạ mắt cay đỏ hường
 
không dưng nhen nhóm tơ vương
phút đầu canh cánh nhờ nương tiếng lòng
mới thương thấp thỏm chờ mong
táo xanh chua ngái mom sông rập rình.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 7 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Bến Nước Em Qua."