Phạm Tú Uyên

CÂY SẦU ĐÔNG RA HOA
Cây sầu đông ra hoa
Mà sao mình vẫn xa
Về với anh, em nhé
Dù chỉ là hồn hoa.

Mang nặng khối tình sầu
Trời bắt phải xa nhau,
Em về miền hoa cỏ
Anh ở lại thương đau.

Cây sầu đông?
   - Sầu đông!
Mình sầu tình?
   - Sầu tình!

Cây sầu đông ra hoa
Mình sầu tình chia xa!

Cây mỗi năm mỗi nở,
Anh mỗi năm mỗi nhớ.

Cây hết đông hết sầu,
Anh hết đông vẫn sầu!

Cây sầu đông ra hoa
Mà sao mình vẫn xa?

    Phạm Tú Uyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "CÂY SẦU ĐÔNG RA HOA"