Cao Nguyên

Những Tấm Lòng
Cám ơn Mẹ đã cho con được gặp
Những tấm lòng thao thức giữa hôm nay
Trên phố người ly rượu đắng trong tay
Bốn mươi năm chưa bao giờ uống cạn
Vỗ vai - mày nhớ ngay thời súng đạn
Chân đạp mìn, chông, lửa... vẫn hăng say
Chỉ tiếc nỗi cỏ cây buồn cúi mặt
Trước đêm dài hun hút vượt qua ngày
Khi con mắt căm hờn đang ngún cháy
Người vội đi cửa khép vội một bên
Một bên cửa còn mở hờ ngóng đợi
Những giọt nồng trong ly rượu ngày mai
Nhưng giọt đắng vẫn chảy hoài, tươi rói
Giữa lòng mình trên đất mới, hôm nay
Chỗ quá khứ và tương lai gặp mặt
Nghẹn giữa chừng, nửa ly rượu chờ say
Rỉ rả uống trong không gian khắc nghiệt
Và thời gian tha thiết những hồi sinh
Mong, nhớ , đợi những tấm lòng gặp mặt
Nhìn, ngắm nhau se thắt mộng làm người
Từ bữa Mẹ rặn đau rồi thức đợi
Nối bước cha theo sứ mạng vào đời
Cha đứng lại dưới trời thu đổ nát
Con bước lên mùa lửa hạ tràn thân
Theo bạn hát những bài ca vỡ đất
Mong có ngày được những luống cày xanh
Tiếc gieo hạt nhằm vào thời đốn mạt
Kẻ giữ đồng bị quỷ ám vong thân  
Người thợ gặt cũng bàng hoàng bỏ cuộc
Ly rượu đời đang ngọt đã thành cay
Khập khểnh bước trên phố người, chân mỏi
Những tấm lòng thao thức đợi nhau đây
Chia cùng với những tháng ngày vụn gãy
Là những mảnh tiếng cười còn sót lại sau lưng!
Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Những Tấm Lòng"